Przedłużono do 15 grudnia br. termin zgłaszania uwag w konsultacjach publicznych w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego specjalizacji w dziedzinie psychoterapii:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12366002/12925194/12925195/dokument584451.pdf

Już w najbliższych dniach opublikujemy rekomendowaną przez Polską Radę Psychoterapii treść uwag, które będzie można przesłać do  Ministerstwie Zdrowia.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jako członek Polskiej Ray Psychoterapii przyłącza się do stanowiska wypracowanego ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami reprezentującymi psychoterapeutów wszystkich pięciu grup podejść. W związku z tym nasze rekomendacje prześlemy po zapoznaniu się z dokumentem wypracowanym na forum PRP.

Już wkrótce poprosimy Was o aktywność i zabranie głosu w konsultacjach publicznych. Jedynie spójność prezentowanego stanowiska i duża liczebność uwag ma szansę uchronić nas od niekorzystnych regulacji.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28 listopada Członkowie Zarządu PTPG uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnym Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dotyczącego prawnego uregulowania zawodu psychoterapeuty w Polsce. Obecna na spotkaniu była nasza reprezentantka w PRP Renata Mizerska.

Zajęliśmy jednogłośnie stanowisko w sprawie konieczności uregulowania zawodu psychoterapeuty za pomocą ustawy, współpracujemy na rzecz tego rozwiązania z pozostałą częścią środowiska psychoterapeutów w Polsce.

Więcej o stanowisku PRP możecie przeczytać tutaj: https://prp.org.pl/dlaczego-psychoterapeuci-odrzucaja-projekt-rozporzadzenia-dotyczacego-specjalizacji/