Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych wsparciem siebie w pracy z uchodźcami i w pracy psychoterapeutycznej związanej z tematem traumy wojennej. Seminarium z Nurith Levi i Dieterem Bongers „Pomoc pomagającym w rozpadającym się polu. Traumatyzacja w obliczu wojny w Ukrainie” odbędzie się w Warszawie.

Wydarzenie realizujemy w ramach współpracy z European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Projekt „PoMoc Pomagającym – Gestalt w Działaniu” mający na celu wsparcie pracujących z uchodźcami na terenie Polski realizujemy dzięki zaangażowaniu członków Komisji Human Rights and Social Responsibility i członków EAGT, którzy wolontaryjnie chcą podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

Seminarium oparte jest o teorię terapii Gestalt i o doświadczenie prowadzących w pracy w krajach ogarniętych konfliktem oraz krajach organizujących pomoc dla uchodźców. Z założenia spotkanie ma być wsparciem dla uczestniczących w nich psychoterapeutów i jednocześnie przestrzenią do nauki sposobów wspierania innych psychoterapeutów w sytuacji traumy wojennej.

W trakcie seminarium będziemy poruszać m.in. takie zagadnienia jak:

  • konflikt na Ukrainie – doświadczenia z lat 2013-2014
  • doświadczenia w niesieniu wsparcia
  • psychoterapeuci w sytuacji traumy wojennej
  • wpływ cierpienia jednostki na społeczeństwo
  • teoria pola

Praca warsztatowa w grupach w oparciu o doświadczania uczestników seminarium. Całość będzie tłumaczona z jęz. angielskiego.

Planowany początek ok. godz. 14.00 piątek, zakończenie niedziela ok. godz. 14.30.
Miejsce: ul. Freta 20/24a, Warszawa (wejście z boku, 1 piętro). Wszelkie szczegóły prześlemy uczestnikom.
Udział w seminarium może być zaliczony do re-certyfikacji.

Udział w seminarium jest nieodpłatny dzięki wolontaryjnej pracy prowadzących i wsparciu EAGT.

dr Nurith Levi  – jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, terapeutką rodzin i par oraz superwizorką. Pracuje w prywatnej praktyce z parami, rodzinami, grupami i indywidualnie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczy psychoterapii Gestalt w wielu krajach, w tym prowadzi superwizję. Była przewodniczącą Komisji ds. Standardów Szkolenia EAGT oraz członkinią Komisji Praw Człowieka i Odpowiedzialności Społecznej EAGT. Jest założycielką i pierwszą prezeską Izraelskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pełniła funkcję dziekana i starszego wykładowcy w Academic College Beit Berl, starszego wykładowcy w Szkole Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Ben Guriona i na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

Nurith jest autorką wielu artykułów, redaktorką kilku książek, prowadziła wykłady, seminaria i warsztaty, głównie z zakresu terapii Gestalt. Pochodzi z kraju dotkniętego wojną, ma duże doświadczenie w pracy z PTSD, interwencją kryzysową, stratą i żałobą. Pracuje jako wolontariusz w projektach dotyczących dzieci (ekspertyzy sądowe, kuratela, rodziny zastępcze i adopcyjne). Kontakt: levi.nurith@gmail.com

dr Dieter Bongers –  psycholog, doktor filozofii i psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi superwizję i psychoterapię młodych psychoterapeutów oraz jest nauczycielem terapii par i rodzin w Niemczech, Rumunii, Ukrainy i na Białorusi. Studiował na uniwersytetach w Bonn i Kolonii, był wykładowcą na uniwersytetach w Konstancji i na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Ukończył szkolenie w zakresie terapii Gestalt w IGG w Berlinie oraz w Gestalt OE, Instytucie Gestalt w Cleveland (GIC, m.in. u prof. Ed Nevis), a dodatkowo szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Center for Intimate Studies w USA.

W latach 70. Dieter pracował w Center for Research in Education na Uniwersytecie w Konstancji i prowadził badania nad trudnościami, jakie dzieci i dziewczęta z rodzin robotniczych napotykają w tradycyjnym niemieckim systemie szkolnym. Od 1984 r. prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, pracował przez kilka lat w szpitalu z osobami doświadczającymi uzależnienia. Pełnił przez 10 lat funkcję dyrektora ds. terapii w zakładzie poprawczym dla młodocianych przestępców w Baselland w Szwajcarii.

Jest autorem eseju w książce „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej” pod redakcją G. Francesettiego, J. Roubala i M. Gecele (wyd. pol. 2016). W latach 2014-2018 pracował na Ukrainie jako członek programu dotyczącego pracy z traumą. Kontakt: dieter@bongers.ch

* Przed zgłoszeniem na seminarium prosimy sprawdź, czy masz opłacone składki w PTPG i/lub EAGT, jeśli jesteś ich członkiem.

W związku z dużym zainteresowaniem seminarium prosimy czekać na potwierdzenie możliwości uczestniczenia w wydarzeniu, liczy się kolejność zgłoszeń.

Uwrażliwiamy na to, aby poinformować na przynajmniej 2 dni przed rozpoczęciem o ewentualnej rezygnacji. Chcemy, aby jak największa liczba osób skorzystała z seminarium i jeśli ktoś zmieni swoje plany, prosimy by umożliwił uczestnictwo osobie z listy rezerwowej. Dziękujemy!