Warszawa, 14-16 lipca 2023 r

SEKSUALNOŚĆ W PRACY Z PARĄ METODĄ CAPE COD MODEL©.

DOŚWIADCZENIE IN VIVO PRACY Z PARĄ W PODEJŚCIU GESTALT

PTPG zaprasza na ten warsztat wszystkich psychoterapeutów zainteresowanych terapią par w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Temat seksualności jest sprawą delikatną i często pomijaną przez pary, które przychodzą do gabinetu terapeutycznego. Jednak jest jednym z najważniejszych aspektów pola relacyjnego pary. Z tego powodu gotowość i umiejętność mówienia przez psychoterapeutę o seksualności klientów stają się ważnym fundamentem w zaopiekowaniu tego obszaru.

Seminarium zaplanowano jako połączenie części teoretycznej i praktycznej:

  • skupimy się na temacie seksualności z perspektywy podejścia Gestalt;
  • przedstawiona zostanie teoria i praktyka terapii par Cape Cod Model©;
  • na podstawie tego tła odniesiemy się do pracy terapeutycznej z parą;
  • uczestnicy będą mogli uczyć się z doświadczenia in vivo sesji demonstracyjnych (z prawdziwą parą zaproszoną na warsztaty) połączonych z analizą i dyskusją.

Spotkanie to można potraktować jako rozwinięcie wcześniejszych seminariów klinicznych PTPG prowadzonych przez dr Dietera Bongersa „Seksualność. Perspektywa terapii Gestalt” oraz „Praca z rodzinami i parami w podejściu Gestalt. Cape Cod Model ©”.

Warsztat pomyślany jest jako samodzielna całość, z której mogą skorzystać również ci, którzy nie uczestniczyli w tych dwóch seminariach.

Seminarium będzie tłumaczone z języka angielskiego na polski.

Godziny pracy:

  • Piątek, 14 lipca 10:00 – 18:00
  • Sobota, 15 lipca 10:00 – 18:00
  • Niedziela, 16 lipca 10:00 – 14:00

dr Dieter Bongers – psycholog, doktor filozofii i psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi superwizję i psychoterapię młodych psychoterapeutów oraz jest nauczycielem terapii par i rodzin w Niemczech, Rumunii, Ukrainy i na Białorusi. Studiował na uniwersytetach w Bonn i Kolonii, był wykładowcą na uniwersytetach w Konstancji i na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Ukończył szkolenie w zakresie terapii Gestalt w IGG w Berlinie oraz w Gestalt OE, Instytucie Gestalt w Cleveland (GIC, m.in. u prof. Ed Nevis), a dodatkowo szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Center for Intimate Studies w USA.

W latach 70. Dieter pracował w Center for Research in Education na Uniwersytecie w Konstancji i prowadził badania nad trudnościami, jakie dzieci i dziewczęta z rodzin robotniczych napotykają w tradycyjnym niemieckim systemie szkolnym. Od 1984 r. prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, pracował przez kilka lat w szpitalu z osobami doświadczającymi uzależnienia. Pełnił przez 10 lat funkcję dyrektora ds. terapii w zakładzie poprawczym dla młodocianych przestępców w Baselland w Szwajcarii.

Jest autorem eseju w książce „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej” pod redakcją G. Francesettiego, J. Roubala i M. Gecele (wyd. pol. 2016). W latach 2014-2018 pracował na Ukrainie jako członek programu dotyczącego pracy z traumą. Kontakt: dieter@bongers.ch