Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt z siedzibą w Krakowie uprzejmie zawiadamia o zwołaniu:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG,

które odbędzie się w dniu
3 czerwca 2023 r. o godz. 10:30

w Warszawie w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4

(wejście “C”).

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych członków PTPG do wzięcia w nim udziału!

W przypadku braku stawienia się większości uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu PTPG w terminie, o którym mowa powyżej, kolejny termin Walnego Zgromadzenia PTPG wyznacza się na godzinę: 11:00, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

Bardzo ważne!
Podczas rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia PTPG:

  • uczestnik okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób, który umożliwia jego odczytanie;
  • przekazuje oryginał pełnomocnictwa (nie skan) uprawniającego do reprezentowania innego członka PTPG (o ile zostało udzielone);
  • do udziału w Walnym Zgromadzeniu niezbędne jest uregulowanie wszystkich składek członkowskich.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad.pdf

Tu możesz pobrać Wzór pełnomocnictwa.pdf