Pragniemy się podzielić radością z jaką przyjęliśmy informację o powołaniu przez Ministra Zdrowia Renaty Mizerskiej na Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii.

Renato,
serdecznie gratulujemy, cieszymy się i całym sercem wspieramy Cię. Sukcesów w nowej roli!

Dla osób, które nie pamiętają przypominamy, że Renata Mizerska jest psychoterapeutką, superwizorem Gestalt oraz psychologiem, od lat bardzo zaangażowana w prace na rzecz psychoterapii Gestalt oraz całego środowiska psychoterapeutów, wszystkich 5 grup podejść.

Pełni funkcję Prezes Polskiej Rady Psychoterapii i reprezentuje PTPG, jako członka współzałożyciela.

Przypominamy, że przez 7 lat pełniła funkcję Prezes PTPG. W tym czasie otrzymaliśmy status NOGT w EAGT.

W latach 2020-2023 kierowała pracami Zarządu EAGT, a od 2016 była jego członkiem odpowiedzialnym za relacje zewnętrzne i współpracę stowarzyszeń krajowych reprezentujących podejście Gestalt.

Jako delegatka w European Associoation for Psychotherapy (EAP) reprezentuje środowisko psychoterapeutów Gestalt zrzeszonych w EAGT oraz szerokie środowisko psychoterapeutów stowarzyszeń zrzeszonych w ramach Polskiej Rady Psychoterapii.

Renata jest inicjatorką i współtworzyła różne projekty m.in. Gestalt Psychotherapy Research Database, Psychoterapia; Vademecum; polskich przekładów publikacji z zakresu psychoterapii Gestalt… W zasadzie śmiało możemy napisać, że zaangażowana była we wszystkie kluczowe projekty PTPG od 2015 roku.

Renata Mizerska Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii