W związku z napływającymi do nas prośbami i potrzebą przedstawiania dodatkowych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia przez psychoterapeutów przystępujących do konkursów podjęliśmy decyzję o organizacji akcji przygotowania zaświadczeń wg nowego wzoru dla członków posiadających Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez PTPG. Informowaliśmy o tym na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Dziś rusza ten ważny projekt.

Akcja „ZAŚWIADCZENIE” będzie trwać do 14 września 2018!

Prosimy o wypełnienie formularza umieszczonego poniżej każdego kto współpracuje w ramach kontraktu lub pracuje w ośrodkach finansowanych ze środków publicznych, oraz wszystkich którzy uważają, że takie zaświadczenie może być im potrzebne teraz lub kiedykolwiek.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wydane w latach 2012-2015  w dniu egzaminu certyfikacyjnego zaświadczenia są niewystarczające – zawierają jedynie informację o odbyciu egzaminu zewnętrznego.

Wielu z nas już zostało wezwanych do „przedstawienia zaświadczenia z jednostek certyfikujących o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w zał. nr 1 Lp. 1 kolumna 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r.” zobacz: (tutaj link do rozporządzenia). Czas na dostarczenie takiego dokumentu do NFZ to zazwyczaj tylko 2-3 dni. Nie mamy żadnych możliwości przygotowania, podpisania i wysyłania jakichkolwiek dokumentów w tak krótkim czasie. Stąd też chcemy zadbać o wystawienie dodatkowych zaświadczeń teraz, z wyprzedzeniem.

Zachęcamy wszystkich, którzy przystępowali do egzaminu certyfikacyjnego w PTPG w latach 2012-2015 i uzyskali Certyfikat Psychoterapeuty do wypełnienia formularza do dnia 14 września włącznie. Po tym terminie zaświadczenia będą personalizowane, podpisywane a następnie rozesłane z początkiem października na wskazany w formularzu adres.

Decyzją Zarządu wzór zaświadczeń wydawanych w dniu egzaminu został zmieniony już w 2016 roku. Osoby, które przystąpiły do egzaminu certyfikacyjnego w 2016 i 2017 roku otrzymały zaświadczenia zawierające wszystkie wymagane przez NFZ informacje.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i czas jaki jest potrzebny by przygotować dokumenty do wysłania organizujemy jednorazową akcję.

Z góry dziękujemy za współdziałanie!

AKCJA ZAKOŃCZONA