Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt z siedzibą w Krakowie uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia PTPG,

Walnego Zgromadzenia PTPG,

które odbędzie się w dniu

11 września 2022 r. o godz. 10:30

w Warszawie w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4
(wejście od ul. Książęcej)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych członków PTPG do wzięcia w nim udziału!

W przypadku braku stawienia się większości uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu PTPG w terminie, o którym mowa powyżej, kolejny termin Walnego Zgromadzenia PTPG wyznacza się na godzinę: 11:00, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

Bardzo ważne!
Podczas rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia PTPG:

  1. uczestnik okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób, który umożliwia jego odczytanie;
  2. przekazuje oryginał pełnomocnictwa (nie skan) uprawniającego do reprezentowania innego członka PTPG (o ile zostało udzielone).

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad
Wzór pełnomocnictwa
Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad – PDF
Wzór pełnomocnictwa – PDF