Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i mobilizacji naszej społeczności wczoraj na Walnym Zgromadzeniu wydarzył się przełomowy moment: uzyskaliśmy wymagane kworum, umożliwiające przegłosowanie bardzo istotnych zmian w statucie, dzięki którym staniemy się krajową organizacją reprezentującą modalność Gestalt w Polsce, czyli NOGT.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany. Mamy nadzieję, że liczny udział członków w Walnych Zgromadzeniach stanie się normą, co pozwoli na sprawne działanie w przyszłości, a wczorajsze doświadczenie pokazuje, że jest to możliwe.
Podczas wyborów uzupełniających do Zarządu PTPG dołączyli:
Sekretarz Generalny – Joanna Dopierała
Skarbnik – Krzysztof Kościółek
Gratulujemy i cieszymy się z nowych możliwości współpracy z Wami.

Ustępującym z funkcji: Magdzie Ryszce oraz Jolancie Czernek dziękujemy za dotychczasową współpracę.

w imieniu Zarządu
R.Mizerska, M.Linca, M.Kostrzewski