„Praca z rodzinami i parami w ujęciu Gestalt. Cape Cod Model© „
Warszawa, 26-28 sierpień 2022 r.

Seksualność. Perspektywa psychoterapii Gestalt

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych pracą z rodzinami i parami w ujęciu Gestalt. Prowadzący przybliży sposób pracy na podstawie modelu Cape Cod Model© .

Dodatkowo poruszone zostaną kwestie:

  • specyfiki pracy w podejściu Gestalt z parami i rodzinami
  • praca z zasobami w oparciu o koncepcje Josepha Zinkera i Soni Nevis

W trakcie seminarium będę prace w małych grupach oraz prezentacje materiału klinicznego wraz z jego omówieniem. Przewidywane jest wspólne oglądanie i omawianie materiału klinicznego przygotowane przez prowadzącego.

Całość będzie tłumaczona z jęz. angielskiego.

Planowany początek godz. 10.00 piątek, zakończenie niedziela ok godz. 14.30.
Miejsce: Warszawa, ul. Freta 10.

Udział w seminarium liczy się do certyfikacji oraz re-certyfikacji.

dr Dieter Bongers – psycholog, doktor filozofii i psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi superwizję i psychoterapię młodych psychoterapeutów oraz jest nauczycielem terapii par i rodzin w Niemczech, Rumunii, Ukrainy i na Białorusi. Studiował na uniwersytetach w Bonn i Kolonii, był wykładowcą na uniwersytetach w Konstancji i na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Ukończył szkolenie w zakresie terapii Gestalt w IGG w Berlinie oraz w Gestalt OE, Instytucie Gestalt w Cleveland (GIC, m.in. u prof. Ed Nevis), a dodatkowo szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Center for Intimate Studies w USA.

W latach 70. Dieter pracował w Center for Research in Education na Uniwersytecie w Konstancji i prowadził badania nad trudnościami, jakie dzieci i dziewczęta z rodzin robotniczych napotykają w tradycyjnym niemieckim systemie szkolnym. Od 1984 r. prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, pracował przez kilka lat w szpitalu z osobami doświadczającymi uzależnienia. Pełnił przez 10 lat funkcję dyrektora ds. terapii w zakładzie poprawczym dla młodocianych przestępców w Baselland w Szwajcarii.

Jest autorem eseju w książce „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej” pod redakcją G. Francesettiego, J. Roubala i M. Gecele (wyd. pol. 2016). W latach 2014-2018 pracował na Ukrainie jako członek programu dotyczącego pracy z traumą. Kontakt: dieter@bongers.ch

Koszt uczestnictwa:

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają aktualnie opłacone składki członkowskie.