W Nowym Roku doszły do nas dobre wieści – właśnie otrzymaliśmy z KRS postanowienie o przyjęciu naszego wniosku. Tym samym uchwalony przez Walne Zgromadzenie statut jest już prawomocny!

Jednym z formalnych wymagań, by ubiegać się o status NOGT (Krajowej Organizacji Psychoterapii Gestalt) było dostosowanie statutu PTPG do kryteriów EAGT. Dzięki współpracy, mobilizacji i zaangażowaniu członków PTPG na ostatnim Walnym Zgromadzeniu uzyskaliśmy wymagane kworum, umożliwiające przegłosowanie nowego brzmienia statutu. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany!

Przed nami zakończenie procesu akredytacji i uzyskanie decyzji Zarządu EAGT. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym roku.