ZARZĄD

PREZES
Renata Mizerska – renata.mizerska(at)gestaltpolska.org.pl
WICEPREZES
Michał Kostrzewski – michal.kostrzewski(at)gestaltpolska.org.pl
WICEPREZES
Maciej Jankiewicz – maciej.jankiewicz(at)gestaltpolska.org.pl
SEKRETARZ
Monika Siedlak-Pęczek – monika.siedlakpeczek(at)gestaltpolska.org.pl
SKARBNIK
Krzysztof Kościółek – krzysztof.kosciolek(at)gestaltpolska.org.pl

Praca Zarządu i Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.
Kontakt z Zarządem i z wybranymi Komisjami odbywa się drogą mailową.