Redakcja:

 

Natalia Żuk-Michałowska – redaktorka naczelna (nataliazukfenomen@gestaltpolska.org.pl)

Anna Bal – redaktorka

Monika Gendek – redaktorka

Marta Katolo – redaktorka

Ludmiła Kosińska – redaktorka

Małgorzata Rychert-Kita – redaktorka

Krzysztofa Krowiranda – korektorka

Karol Białkowski – redaktor ds. technicznych i kolportażu

 

kontakt: fenomen@gestaltpolska.org.pl

 

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt,

  1. Wrocławska 37A/310, 30-011 Kraków

 

Projekt graficzny, skład, druk:

Print Revolution, printrevolution.pl:

Nakład: 250 egzemplarzy

 

Wskazówki dla autorów

Gdzie kupić?