Statut PTPG – STATUT PTPG 2015

Kodeks etyczny – KODEKS ETYKI

Kodeks etyczny – REGULAMIN I PROCEDURY SKARG I ODWOŁAŃ

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PTPG

Członkostwo: Regulamin członkowski PTPG

Dokumenty aplikacyjne: CZŁONKOSTWO W PTPG

Psychoterapia Gestalt – Standardy psychoterapii Gestalt – Szczególne kompetencje psychoterapeutów Gestalt

 

Certyfikat PTPG

Procedura_certyfikacji_psychoterapeuty_tryb_zwykły.pdf

Procedura_certyfikacji_psychoterapeuty_tryb_grandparenting.pdf

Formularz_certyfikacja_psychoterapeuty_tryb_zwykły.pdf 

Formularz_certyfikacja_psychoterapeuty_tryb_grandparenting.pdf

Wniosek_recertyfikacja_psychoterapeuty.pdf