Towarzystwo musi odbyć sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie w okresie do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii. Będziemy informować o terminie jak tylko sytuacja będzie jasna. Mając na względzie obowiązujące przepisy, Zarząd PPG nie może zwołać WZ online tzn. z wykorzystaniem narzędzi do przeprowadzenia spotkania i głosowania zdalnie.

Komisje i Zarząd pracują, realizują swoje zadania i będą je realizować do momentu wyborów. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów mogą się one odbyć po odwołaniu stanu epidemii.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do włączania się w inicjatywy naszego Towarzystwa oraz o zgłaszanie się do nas bezpośrednio osób, które chcą nas wspierać w nich, czy w organizacji Walnego Zgromadzenia.