Warszawa, 06.06.2018 r.

Zawiadomienie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt zwołuje Walne Zgromadzenie członków
w dniu 30 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w I terminie i o godz. 12.30 w drugim terminie.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wilcza 9, Centrum Konferencyjne Wilcza.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPG za 2017 rok i w okresie 01-06.2018.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Certyfikacji i Akredytacji.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Deontologicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTPG za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Komisji za 2017 rok.
 14. Prezentacja zmiany Procedur składania skarg i odwołań.
 15. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian do Procedur skarg i odwołań.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało 2,5 godziny, jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Przypominamy równocześnie o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich.
Składki należy przesyłać na rachunek:  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Bank  PKO BP:
03 1020 2892 0000 5802 0166 8409.

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, gorąco zachęcamy do upoważnienia innego członka Towarzystwa do głosowania – w linku formularz upoważnienia.

Zarząd PTPG