„Psychopatologia w ujęciu relacyjnym.
Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych”

Warszawa, 15-17 listopad 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych relacyjną psychoterapią Gestalt i jej rozumieniem psychopatologii. Tym razem w trakcie seminarium PTPG zajmiemy się  pracą z pacjentami doświadczającymi derpresji.

Nasz gość dr Gianni Francesetti zaprezentuje ramy teoretyczne, jak również podzieli się swoim doświadczeniem klinicznym. W trakcie możliwa będzie superwizja oraz praca własna, których celem jest poznanie nowego, gestaltowskiego rozumienia omawianego zaburzenia oraz sposobów pracy.

Poruszone będą następujące zagadnienia:

  • fenomenologiczne i opisowe podejście do depresji,
  • dynamika figura/tło,
  • funkcje self a lęk napadowy,
  • depresja w kontekście faz życia,
  • rodzaje wsparcia oraz fazy terapii osób doświadczających depresji.

Gianni Francesetti – dr. nauk medycznych, psychoterapeuta Gestalt, psychiatra, trener i superwizor. Obecnie Prezydent IPsiG  (International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology). Były Prezydent EAGT (European Association for Gestalt Therapy), Italian Federation of Psychotherapy Associations (FIAP) oraz Italian Gestalt Therapy Association, członek New York Institute for Gestalt Therapy,  Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) oraz Society for Psychotherapy Research (SPR). Jest również  współdyrektorem English Series of Gestalt Therapy Books.  Autor licznych artykułów, rozdziałów i książek z zakresu psychiatrii, psychopatologii i psychoterapii, przetłumaczonych na kilka języków. W Polsce ukazała się książka „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu” (wyd. Harmonia Universalis). Mieszka i pracuje w Turynie (Włochy).

Całość będzie tłumaczona z jęz. angielskiego.

Koszt uczestnictwa:

  • cena dla członków PTPG* 750 zł
  • cena dla pozostałych uczestników 900 zł

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają aktualnie opłacone składki członkowskie.

Planowany początek godz. 10.00 piątek, zakończenie niedziela godz. 16.00. Pozostałe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie (godziny oraz dokładny adres wydarzenia). Udział w seminarium liczy się do re-certyfikacji.

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE JUŻ W LIPCU!