Po zakończeniu 4-letniego szkolenia w psychoterapii zachęcamy psychoterapeutów do podejmowania różnorodnych aktywności w ramach kształcenia ustawicznego, np.:
– uczestnictwa w konferencjach, seminariach, wykładach specjalistycznych,
– uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach,
– aktywności w ramach integracji środowiska psychoterapeutów Gestalt,
– udziału w spotkaniach interwizyjnych.

Zgodnie ze standardami EAGT rekomendujemy, by w okresie 5 lat od ukończenia szkolenia kształcenie ustawiczne obejmowało aktywności z zakresu psychoterapii Gestalt w wymiarze 50h.

Psychoterapeutów przygotowujących się do odnowienia Certyfikatu Psychoterapeuty i chcących zapoznać się z zasadami recertyfikacji zapraszamy do zakładki Dla psychoterapeutów/Procedura uzyskania certyfikatu PTPG. W procedurach certyfikacji psychoterapeuty zawarte są zasady odnawiania certyfikatów po upływie 5 letniego okresu ważności.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Komisją Akredytacji i Certyfikacji: certyfikat@gestaltpolska.org.pl.