Priorytetem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt jest dbałość o standardy stosowania psychoterapii. Nasze działania wspierają członków PTPG i przyczyniają się do upowszechnienia dobrych praktyk wśród psychoterapeutów. Teraz czas na wdrożenie RODO w prywatnym gabinecie.

Chcemy poinformować, że opracowanie materiałów udostępnionych bezpłatnie całemu środowisku psychoterapeutów w Polsce zostało sfinansowane ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, będącego członkiem Związku Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii.

 

RODO nie jest tylko wymogiem prawnym – to absolutna konieczność. Dane pacjenta/klienta

muszą być chronione z najwyższą starannością, a RODO może ci w tym pomóc.

Pamiętaj, w sposób szczególnie rygorystyczny traktowane jest naruszenie ochrony
tzw. danych wrażliwych.
Poprawne wdrożenie RODO nie tylko odsuwa potencjalne ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez ciebie jako administrzatora danych. RODO może też pomóc promować psychoterapię i wzmacniać zaufanie do psychoterapeutów jako grupy zawodowej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Standard RODO w gabinecie psychoterapeuty

Wielu psychoterapeutów sądzi, że zgoda od pacjenta/klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych jest wystarczająca, ale niestety tak nie jest.

 

Skorzystaj z 13 bezpłatnych wzorów dokumentów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt!
Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie:

1. RODO POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
2. RODO ZAŁĄCZNIK_nr_1 wzór rejestru czynności przetwarzania danych
 
3. RODO ZAŁĄCZNIK_nr_2a UMOWA powierzenia przetwarzanie danych osobowych
 
4. RODO ZAŁĄCZNIK_nr_2b SUPERWIZJA UMOWA powierzenia przetwarzanie danych_osobowych
 
5. RODO INFORMACJA dla KLIENTA PACJENTA o przetwarzaniu danych osobowych
 
6. RODO zgoda na przetwarzanie danych w celach MARKETINGOWYCH
 
7. RODO zgoda na przetwarzanie danych w celach REKRUTACJI
 
8. RODO zgoda na przetwarzanie danych WRAŻLIWYCH
 
9. RODO treść raportu z naruszenia danych
 
10. RODO UPOWAŻNIENIE do przetwarzania danych
 
11. RODO Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 
12. RODO REJESTR osób upoważnionych do przetwarzania danych
 
13. RODO REJESTR zawartych umów przetwarzania danych