Informujemy, że w tym roku – 2018,  upływa termin ważności Certyfikatów Psychoterapeuty,  otrzymanych w 2013 roku. Prosimy o zapoznanie się z procedurą recertyfikacji, umieszczoną  na stronie, w zakładce:  Certyfikat PTPG, w dokumencie Procedura certyfikacji tryb zwykły (recertyfikacja – str.5) oraz złożenie wniosku wraz ze stosownymi dokumentami.

Koszt recertyfikacji wynosi 6-krotność składki rocznej, czyli 720 PLN.
Nie złożenie wniosków w określonym terminie skutkuje utratą ważności Certyfikatu Psychoterapeuty.

Komisja do spraw Certyfikacji i Akredytacji