Skontaktuj się z Nami!

Praca Zarządu i Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.

Kontakt z Zarządem i z wybranymi Komisjami odbywa się drogą mailową.

Aby usprawnić komunikację, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na docelowego adresata korespondencji:

Biuro PTPG: Monika Siedlak-Pęczek: monika.siedlakpeczek(at)gestaltpolska.org.pl

Pytania i sprawy dotyczące finansów (składki członkowskie, opłaty certyfikacyjne, faktury, rozliczenia, itp.) prosimy kierować wyłącznie do Skarbnika PTPG Krzysztofa Kościółka: krzysztof.kosciolek(at)gestaltpolska.org.pl:

Kontakt z Komisją Certyfikacji i Akredytacji odbywa się wyłącznie drogą mailową na adres certyfikat(at)gestaltpolska.org.pl

Deklaracje członkowskie:  prosimy o wysyłanie ich na adres stowarzyszenia listem zwykłym (nie poleconym) z dopiskiem na kopercie: „DEKLARACJA”.

Kontakt z Komisją Rewizyjną odbywa się wyłącznie na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.

Kontakt z Komisją Deontologiczną odbywa się wyłącznie na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.

PREZES – Renata Mizerska
renata.mizerska(at)gestaltpolska.org.pl

WICEPREZES – Maciej Jankiewicz
maciej.jankiewicz(at)gestaltpolska.org.pl

WICEPREZES – Michał Kostrzewski
michal.kostrzewski(at)gestaltpolska.org.pl