Przewodniczący: Jarosław Wasielewski

członkowie: Małgorzata Partyka, Jolanta Mierzwa, Paulina Długosz

Kontakt z Komisją Rewizyjną odbywa się wyłącznie na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.