PTPG uznaje i akceptuje Kodeks Etyki EAGT.
KODEKS ETYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT Kodeks etyczny
REGULAMIN I PROCEDURY SKARG I ODWOŁAŃ Procedury skarg i odwołań