Termin najbliższego egzaminu został ustalony na 13.10.2018. Koszt egzaminu wynosi 960 PLN.

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z nowymi procedurami certyfikacyjnymi Kandydaci składają stosowne dokumenty nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, to znaczy w tej edycji egzaminu do 13.08.2018 r .  Do procesu certyfikacji mogą przystępować osoby, które w momencie egzaminu będą miały co najmniej 12 miesięczny okres członkostwa w PTPG.

Wszelkie pytania związane z egzaminem certyfikacyjnym prosimy kierować na adres Komisji:

Wszelkie pytania związane z egzaminem certyfikacyjnym prosimy kierować na adres Komisji:  certyfikat(at)gestaltpolska.org.pl