Cieszymy się, że głos PTPG oraz Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii przyczynił się do rozszerzenia katalogu studiów wyższych, czy zwiększenia dostępności do terapii rodzinnej.

Najważniejsze zmiany dotyczące prowadzenia psychoterapii:

  • uwzględniono możliwość prowadzenia psychoterapii przez socjologów;
  • określono maksymalną ilość sesji w roku;
  • zmieniono zapisy dotyczące psychoterapii rodzinnej.

Zapisy opisujące podejścia psychoterapeutyczne są bez zmian, co oznacza, że psychoterapeuci Gestalt mogą prowadzić psychoterapię w ośrodkach finansowanych przez NFZ. Warto też pamiętać, że program specjalizacji opisujący szkolenie w 5 grupach podejść, w tym humanistyczno-doświadczeniowych (do tej grupy zalicza się psychoterapia Gestalt) został podpisany przez Ministra Zdrowia 27.06.2019 r.

Rozporządzenie określa warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym warunki jakie musi spełniać osoba prowadząca psychoterapię – zobacz w par. 2 pkt 5 i pkt 8.

Osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez nasze Towarzystwo otrzymały już stosowne zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu certyfikacyjnego zgodne z zapisami aktualnego rozporządzenia. Z praktyki wiemy, że są one honorowane przez oddziały NFZ.

 

Zapoznaj się z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285).

W najbliższych tygodniach rozporządzenie będzie jeszcze zmieniane w związku z wprowadzaniem reformy dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.