Pamiętaj o załączeniu kompletu dokumentów by Twój wniosek mógł być rozpatrzony. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest bycie członkiem PTPG od min. 12 miesięcy.
Prosimy by nazwa załącznika zawierała Twoje nazwisko i opis czego dotyczy załącznik: nazwisko_czego dotyczy (ewentualnie rok, nazwa podmiotu), np. Twoje Nazwisko_superwizja_2020.pdf, Twoje Nazwisko_psychoterapia_ind_2021.pdf. Tłumaczenia dokumentów na początku nazwy powinny mieć POL_ np. POL_Twoje nazwisko_superwizja_ind_2020.pdf