Pamiętaj o załączeniu kompletu dokumentów by Twój wniosek mógł być rozpatrzony. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest bycie członkiem PTPG od min. 12 miesięcy.
Wszystkie załączniki należy nazwać wg wzoru Twoje nazwisko_czego dotyczy (ewentualnie rok, nazwa podmiotu), np. Twoje nazwisko_superwizja_ind_2020.pdf