Termin najbliższego egzaminu został ustalony na 08.06. 2019 r. Koszt egzaminu wynosi 960 PLN.

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z nowymi procedurami certyfikacyjnymi Kandydaci składają stosowne dokumenty nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, to znaczy w tej edycji egzaminu do 08.04.2019 r .  Dokumenty należy składać na adres egzamin(at)gestaltpolska.org.pl.

Do procesu certyfikacji mogą przystępować osoby, które w momencie egzaminu będą miały co najmniej 12 miesięczny okres członkostwa w PTPG i opłacone składki.

 

Wszelkie pytania związane z egzaminem certyfikacyjnym prosimy kierować na adres: egzamin(at)gestaltpolska.org.pl