Zarząd PTPG informuje, że najbliższym terminem rozpatrywania deklaracji członkowskich jest 22.04.2015.
Nowe deklaracje członkowskie należy przesłać najpóźniej do dnia 18.04.2015, aby zostały rozpatrzone w tym terminie.