Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie o zawodzie psychoterapeuty w Polsce. Nasze Towarzystwo będzie reprezentował Michał Kostrzewski. Spotkanie odbędzie się 21 maja o godz. 10:00 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Integracji Psychoterapii.

Debata poświęcona będzie dwóm zagadnieniom: (1) charakterystyki osób wykonujących zawód psychoterapeuty w Polsce oraz (2) uregulowań prawnych. Kwestie te zostaną omówione w perspektywie opisu i oceny obecnego stanu (cześć I) oraz w odniesieniu do przyszłości (część II).

Zaproszeni goście:

Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
(reprezentant psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii psychodynamicznej)

Michał Kostrzewski
(reprezentant psychoterapii Gestalt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)

Paweł Polnik
(reprezentant psychoterapii integratywnej, członek zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii)

Magdalena Skotnicka-Chaberek
(reprezentant psychoterapii poznawczo-behawioralnej)

Joanna Skowrońska
(reprezentant psychoterapii psychodynamicznej/psychoanalitycznej)

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
(Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)